WELKOM


HISTORIE


ORGANISATIE


VRIENDEN VAN DE SCHOLA


PROGRAMMA


LINKS


CONTACT


LEDEN

WELKOM  HISTORIE  ORGANISATIE  VRIENDEN VAN DE SCHOLA  PROGRAMMA  LINKS  CONTACT LEDEN


die Sangeren Onser Liever Vrouwen der kathedrale basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch

Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ‘s-HertogenboschWelkom bij de Schola Cantorum,

die Sangeren Onser Liever Vrouwen der Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.


De Kathedrale Basiliek van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch is ongetwijfeld een van de meest bekende en mooie kerkgebouwen van heel Nederland. Een monument vol leven. Hiervan getuigen de drukbezochte liturgievieringen in de meimaand en daarbuiten, de tentoonstellingen en de vele koor- en orgelconcerten.

Reeds vanaf de bouw van de kerk wordt er gezongen. Vanzelfsprekend mag in zo'n kerk een goed koor niet ontbreken.

De Schola Cantorum, 'Die Sangeren Onser Liever Vrouwen', maakt van de Sint-Jan al eeuwenlang ook een muzikaal monument.

Op deze site geven wij een overzicht van wie wij zijn en waar onze activiteiten zoal uit bestaan.


Ons adres:


Sint Janskerkhof 8

5211 LA ‘s-Hertogenbosch


Telefoon: (073) 6890127

E-mail: secretariaat@schola.nl

Internet: www.schola.nl


Wij werken samen met: www.muziekschoolshertogenbosch.nl

De Schola Cantorum van de Sint-Jan opent het Floris van der Puttjaar met een herdenkingsconcert in de Sint-Janskathedraal. Als rector cantus van 1954 tot 1965 was Floris van der Putt van onschatbare waarde voor de voortgang van het kathedrale koor. Zijn opvolger Maurice Pirenne heeft veel aan hem te danken: in 1941 kreeg deze van Floris van der Putt zijn eerste orgelles. Op 8 december 1945 hield de 17-jarige Maurice - gezeten aan het orgel - de wisselende gezangen voor het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis mede ten doop. Dit proprium  is een compositie voor vierstemmig gemengd koor en orgel. De gezangen kenmerken zich alle door een welluidende koorklank met een intensieve orgelbegeleiding en stellen hoge eisen aan de uitvoerenden. De woord-toon verhouding is subliem uitgewerkt (zoals altijd bij Floris van der Putt!). Nog steeds klinkt de introïtus Gaudens Gaudebo van dit proprium in de kathedraal, met name bij wijdingsplechtigheden. In 2000 werd het volledige proprium op cd vastgelegd in de serie Muziek uit de Sint-Janskathedraal (nummer 5); het staat nu centraal tijdens het concert. Tot op heden is deze omvangrijke compositie niet uitgegeven; de uitvoering op 7 december, 70 jaar na de première, zal dan ook vanuit het manuscript plaatsvinden. Op het programma staan verder werken van zijn leerling Maurice Pirenne en werken van Josquin des Prez en G.P. da Palestrina, composities die Floris van der Putt zelf in zijn functie als rector cantus heeft gedirigeerd.